Layihələrə qayıt
Yolların tikintisi - Qazaxıstan

"Çimkənd-Daşkənd" magistralının yenidən qurulması layihəsi (32 km)

2017-ci ildə irimiqyaslı “Cənub-Qərb yollarının inkişafı layihəsinin çərçivəsində tikinti işləri: “Qərbi Avropa-Qərbi Çin” Beynəlxalq Tranzit dəhliz” (CAREC 1В&6В) - “Çimkənd-Daşkənd yolunun 774 km - 806 km” yenidən qurulması” layihəsi, həmçinin “KM 268÷360 “Almatı-Kokpek-Çunca-Koktal-Horqoz” avtomobil yolunun tikintisi” başa çatmışdır. Bu layihədə 9 mal-qara ötürülməsi üçün yer, 14 körpü və 8 yol ötürücüsünün layihələndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Sifarişçi: Qazaxıstan Respublikası İnvestisiya və İnkişaf Nazirliyinin Avtomobil Yolları Komitəsi.

İlk növbədə “Çimkənd-Daşkənd” yolunun avtomobil yolunun 774 km - 806 km (32 km) yenidən qurulması layihəsi 2004-cü ildə hazırlanmışdır. 2007-ci ildə layihə üzərində yenidən iş aparılmışdır.

2012-ci ildə hesabi normativ yüklənmələr dəyişdiyi üçün layihə üzərində təkrar iş aparılmışdır.

Avtomobil yolunun yenidən qurulması layihəsinin əsasını 2004-cü və 2007-ci illərdə aparılmış avtomobil yolunun mühəndis axtarışları təşkil etmişdir. 2012-ci ilin mart-aprel aylarında onlar yeni axtarış və tədqiqatlarla tamamlanmışdır.

Yeni tikilmiş YDM-nə çoxsaylı yeni enişlərin topoqrafik çəkilişi aparılmış, yanaşı ərazi ilə birlikdə bütün körpü və yol ötürücülərinin şəkli yenidən çəkilmiş, yaşayış evlərinin yaxınlaşdığı yerlərdə yolun sahələrinin çəkilişi genişləndirilmiş, Jibekjolı kəndində çəkilişə düzəliş edilmiş, aparılan təmir yerlərində yolun hərəkət hissəsinin nişanları yoxlanılmış, bütün körpü, yol ötürücüləri və mal-qaranın ötürülməsi üçün yerlərin geoloji axtarışları aparılmış və təmir aparılan yerlərdə yol geyiminin parametrləri dəqiqləşdirilmişdir.

Aşağıda bu avtomobil yolunun layihələndirilməsi zamanı qəbul edilən əsas texniki parametrlər göstərilmişdir:

  • Avtomobil yolu kateqoriyası – I-b;
  • Hesabi hərəkət intensivliyi - 30 093 avt. / gün;
  • Hesabi sürət – 120 km / s;
  • Hər istiqamətdə zolaqların sayı – 2;
  • Hərəkət zolağının eni - 3,75 m;
  • Yol çiyninin eni - 3,75 m;
  • Müxtəlif hərəkət istiqamətləri arasında ayırıcı zolağın eni – 5 m.

Yolun bu sahəsində yenidənqurma işləri 2017-ci ilin sentyabr ayında başa çatdırılaraq işçi komissiyaya tam həcmdə təhvil verilmişdir. Hal-hazırda A-2 “Çimkənd-Daşkənd” avtomobil yolunun 774 - 806 km sahəsində işlər davam etməkdədir.

Telegram
WhatsApp