Layihələrə qayıt
Suvarma işləri - Azərbaycan

Təsərrüfat arası suvarma şəbəkəsinin bərpası və Samur-Abşeron kanalının baş tikilisinin durulducu hovuzunun inşası

Sifarişçi: Azərbaycan Respublikası “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC.

Sudurulducu Samur çayının sağ sahilində 60 illik istismarı ərzində yararsız hala düşmüş mövcud qurğunun yanında tikilmişdir.

Yeni sudurulducu 4 əsas hissədən ibarətdir:

  • Avankameralar (Q = 70 m³ / s);
  • 8 sudurulducu kamera (Q = 9,14 m³ / s);
  • Yuma qurğuları (Q = 64 m³ / s);
  • Suaşıran hovuz (Q = 64 m³ / s).

Durulducu hovuzun yuyulması hidravlik üsul ilə nəzərdə tutulmuşdur. Giriş 48 ədəd hidravlik ötürücülü düz sürgülərlə təchiz olunmuşdur. Durulducu hovuza normal axın təmin edildikdə (məsələn, Q = 70 m³ / s), durulducu hovuzun 7 kamerası növbəli şəkildə nasosların duruldulması üçün, 8-ci kamera isə yuyulması üçün işləyir. Normadan daha az sərfiyyat zamanı kameraların bir hissəsinin duruldma üçün işləməsi dayandırıla bilər və ya suyun durulaşdırma dərəcəsini artırmaq üçün bütün kameralar daha az sərfiyyatla işləyə bilər.

Durulducu hovuzun bütün konstruksiyaları B-25, W6, F100 sinifli monolit dəmir betondan, periodik profilin armaturu GOST 5781-82* -ə uyğun olaraq A-III sinifli armaturdan yerinə yetirilmişdir

Telegram
WhatsApp