Layihələrə qayıt
Offshore işləyi - Qazaxıstan

Aktau limanının bərə terminalının yenidən qurulması

Aktau dəniz limanı Qazaxıstanın Xəzər dənizinin şərq sahilində, Aktau şəhərinin cənubundan 10 km məsafədə yerləşən əsas limanıdır. Aktaudan Mərkəzi və Şərqi Qazaxıstanla avtomobil, dəmiryol və hava rabitəsi mövcuddur. Bundan əlavə, Bakı ilə Dağıstan tipli gəmilərin xidmət göstərdiyi bərə rabitəsi var. Eyni bərələr Bakı-Türkmənbaşı marşrutunda da fəaliyyət göstərir.

“EVRASCON” Korporasiyası tərəfindən görülən işlərin ümumi təsviri:

Dəniz işləri:

 • Beton divarlarının təmiri;
 • Rezin qoruyucuların quraşdırılması;
 • Köhnə rezin qoruyucularının sökülməsi;
 • Pirs döşəmələrinin təmiri;
 • Hasarların, yamacların bərpası.

Perronda aparılan işlər:

 • Aşırım döşəmələrinin dəyişdirilməsi;
 • Aşırım dəmir yollarının dəyişdirilməsi;
 • Aşırımların pazdan təmizlənməsi və 3 təbəqə ilə yenidən rənglənməsi.

Mərkəzi nəzarət qülləsində aparılan işlər:

 • Damın, divar və pilləkənlərin yenilənməsi;
 • İdarəetmə lövhələri və naviqasiya stansiyasının dəyişdirilməsi;
 • Mebel təchizatı.

Qaldırıcı qüllələrdə aparılan işlər:

 • Əks-ağırlıq şaxtalarının hörülməsi;
 • Daimi nasosların quraşdırılması;
 • Qaldırıcı burazların dəyişdirilməsi;
 • Mexaniki avadanlığın sökülməsi və təmizlənməsi;
 • Elektrik hissələrin dəyişdirilməsi;
 • Üst polad və şüşə tikililərdə təmir işləri.

Dəmir yollarında yerüstü işlər:

 • Əl intiqallarının sökülməsi və elektroavtomatik intiqallarla əvəz edilməsi;
 • Dəmir yolunun dispetçer otağının yenilənməsi;
 • İdarəetmə panellərinin, naviqasiya avadanlığının və kommunikasiya kabellərinin təzələnməsi;
 • İşıqforların təzələnməsi.

Elektrik işləri:

 • Yeni transformator yarımstansiyasının tikintisi;
 • Uzunluğu 500 metr olan 6 kVt fider kabelinin çəkilişi;
 • 400 V-luq paylayıcı kabellərin çəkilməsi.

Layihə 2001-ci ildə istismara verilmişdir.

Telegram
WhatsApp