Bizim istehsalımız

Metal konstruksiyalar və məhsulların istehsalı üzrə zavod

Metal konstruksiyalar və məhsulların istehsalı üzrə zavod Almaniya, İtaliya və İsveç istehsalı olan metalı emal edən müasir kompüterləşdirilmiş avadanlıqla təmin olunub. Bu, hər-hansı texniki mürəkkəbliyə malik konstruksiyaları istehsal etməyə imkan yaradır

- Körpülərin aşırım qurğuları
- Sənaye və mülki qurğuların metal konstruksiyaları
- İdman və əylənjə binaları üçün mürəkkəb formalı yüngül metal konstruksiyalar
- Fərdi konstruksiyaya malik böyük diametrli boruların istehsalı

Istehsalat bazasında istehsal edilən metal konstruksiyalara daxildir

- Qoyma detalların hazırlanması
- Qaynaq tirlərdən (H = 250-2000 mm, L = 12000 mm) hazırlanması
- Sənaye və istehsalat binaları üçün polad sütunların və tirlərin hazırlanması
- Müxtəlif formalı metal fermalar hazırlanması
- Metal qapaqların hazırlanması
- Əymə üsulu ilə metal təbəqələrdən profillərin hazırlanması
- Pontonun hazırlanması
- Müxtəlif kəsiklər və diametrli metal dirəklərdən hazırlanması
- Diametri 400 mm-dən 4000 мм boruların hazırlanması
- Qəlibaltı fermaların (körpülərin, hidrotexniki qurğuların) hazırlanması
- Hidrotexniki qurğular üçün lövhə sürgülərin hazırlanması
- Metal barmaqlıqların və istənilən ölçülü pəncərə çərçivələrin və formalarının hazırlanması
- Metal özüllərin hazırlanması üçün avadanlıq
- Körpünün dayaqlarının bədən üçün müxtəlif formalı dayaqların hazırlanması
- Metal məhəccər və sədləri hazırlanması
- Metal pilləkən və meydançalarının hazırlanması
- Çənlərin hazırlanması
- Traverslərin, talreplərin hazırlanması
- Deformasiya tikişlərinin (körpü, boru kəmərləri üçün) hazırlanması
- Boru kəmərlərinin (etirazların və müxtəlif ocağın üstündən dönərək) fasonlu hissələrinin hazırlanması
- Borular (boru keçidi kəsiyi düzbucaqlı olan bu sferik kəsiyə) üçün diffuzorun hazırlanması
- 100-500 мм qədər diametri olan büzməli boruların hazırlanması
- AKP AKS tipli ankrelərin hazırlanması
- P = 365 ton anker sistemi üçün
- Freza və xarrat dəzgahları üçün müxtəlif detalların hazırlanması
- Körpülərin aşırım qurğularının metal hissələrinin hazırlanması
- Tağşəkilli körpü üçün metal əyri tirlərin hazırlanması
- Prizmaşəkilli və dairəvi kəsikli svaylar üçün metal konduktorların hazırlanması
- Fender-panellərin sındırma qurğularının metal panellərinin yığılması
- Metal dayaq plitələrinin hazırlanması
- Qəlibaltı metal dirəklərin hazırlanması
- Yüksək yüklü metal dayaq qüllələrinin hazırlanması
- Qaynaq kranaltı tirlərin hazırlanması
- Metal darvazaların və jalüzlərin hazırlanması
- Metal işıqlandırma dirəklərinin hazırlanması
- Hidrotexniki qurğular üçün metal hermetik qapaqların hazırlanması