Layihələrə qayıt
Körpülərin tikintisi - Ukrayna

Zdviz çayı üzərindəki körpünün tikintisi (km 51 + 845,08)

Km 51 + 845,08-də avtomobil körpüsünün işçi layihəsi Kiyev vilayəti hüdudlarında Km 30 + 680 – Km 64 + 000 sahəsində M-07 Kiyev-Kovel-Yaqodin avtomobil yolunun əsaslı təmiri” layihəsinin tərkibində işlənib hazırlanmışdır.

Körpünün texniki parametrləri:

  • Körpü sxemi - 32,5 m + 36,0 m + 32,5 m;
  • Körpünün qabariti - Q = 10,5 + 2 х 1,50 m;
  • Körpünün aşırım qurğusu əvvəlcədən gərginləşdirilmiş monolit dəmir-beton tirdən hazırlanıb;
  • Kənar dayaqlar D = 1000 mm qazma-doldurma svay özülündə layihələndirilmişdir və rigel, şkaf divarı, qanadlardan ibarətdir;
  • Aralıq dayaqlar D = 1000 mm qazma-doldurma dirək özülündə layihələndirilmişdir və, monolit d/b massiv gövdə və rostverqdən ibarətdir.
Telegram
WhatsApp